OBJEDNÁVKY DO 12:00 DORUČUJEME DO 1 PRACOVNÍHO DNE. Info
LETNÍ SOUTĚŽ. ZÍSKEJ SUMU NÁKUPU ZPĚT! 💰 Info

Podmínky soutěže "Soutěž adventní kalendář dle vlastního výběru"

Soutěž není žádným způsobem spojena se společností Facebook, není jí organizována ani podporována. Informace o účastnících soutěže nejsou poskytovány společnosti Facebook, ale společnosti PartyDeko s.r.o., jako správci stránky společnosti HeliumKing.hu na sociální síti Facebook. Informace získané od účastníků soutěže budou použity výhradně pro účely této soutěže. Za obsah soutěže nenese zodpovědnost společnost Facebook, nýbrž pouze její pořadatel.

 

  1. Pořadatelem soutěže s názvem "Soutěž adventní kalendář dle vlastního výběru" (dále jen "soutěž") je:

PartyDeko s.r.o., se sídlem Vojenská 2, 04001, Košice IČO: 50014277

 

  1. Termín konání soutěže a místo

Soutěž probíhá od 15.11. do 29.11.2023 prostřednictvím sociální sítě Facebook na stránce HeliumKing.cz

 

  1. Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) s adresou pro doručování na území Maďarska (dále jen "soutěžící" nebo "účastník soutěže"). Podmínky účasti v soutěži jsou následující:

 

Soutěžící se zúčastní soutěže, pokud v době konání soutěže přidá ke příspěvku ("postu") Pořadatele na Facebook profilu HeliumKing.cz relevantí odpověď do komentáře, odpovídající soutěžním podmínkám a otázkám, a to napsat oblíbenou postavu nebo filmový díl z Harryho Pottera.  Účast v soutěži není podmíněna nákupem jakýchkoliv výrobků nabízených k prodeji na webu HeliumKing.cz. Výherní produkty nekorespondují s produkty ve soutěžním příspěvku/reklamě.

 

  1. Vyhodnocení soutěže a ceny

Posouzení splnění všech podmínek účasti v soutěži je u každého soutěžícího výhradně v kompetenci Pořadatele. Výhercem soutěže se stane soutěžící, kterého určí Pořadatel a který splní všechny podmínky účasti v soutěži. Výběr výherců proběhne bez přítomnosti veřejnosti. Počet výherců je omezen na 1. 

Výhrou v soutěži o adventní kalendář dle vlastního výběru. Výherce bude vyhlášen na Facebooku a bude upozorněn prostřednictvím komentáře. Výherce bude vyzván zaslat nám zprávu s kontaktními informacemi pro zaslání výhry. V případě, že Výherce nás nekontaktuje do 5 pracovních dnů, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že výherce zprávu neodešle, ztrácí nárok na výhru. Výhry budou výhercem zaslány prostřednictvím poštovního doručovatele nebo kurýra na adresu určenou výhercem a označenou Pořadatelem. Za správnost a aktuálnost údajů potřebných pro doručení výhry zodpovídá výherce. Pořadatel neodpovídá za krádež, ztrátu, poškození výhry, její nedoručení nebo zpoždění s doručením, které jsou způsobené poštovním doručovatelem nebo kurýrem.

  1. Vyloučení soutěžícího

Pořadatel si vyhrazuje právo do soutěže nezařadit soutěžícího, jehož komentář bude obsahovat hrubě urážlivé vyjádření nebo bude obsah jeho komentáře v rozporu s dobrými mravy.

 

  1. Osobní údaje

Soutěžící svou účastí v soutěži uděluje Pořadateli jako provozovateli v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, souhlas se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa, emailová adresa a telefonní kontakt po celou dobu trvání soutěže, a to na účel provozování soutěže (např. realizace soutěže, předání a převzetí výhry). Pořadatel jako provozovatel tímto vyhlašuje, že osobní údaje použije pouze na výše uvedené účely. Osobní údaje nebudou zveřejňovány a dále využívány.

 

  1. Závěrečná ustanovení

Soutěžící svou účastí v soutěži uděluje Pořadateli souhlas se zněním těchto Pravidel. Soutěžícímu nevzniká právní nárok na poskytnutí výhry a soutěžící není oprávněn požadovat od Pořadatele namísto výhry jakékoliv alternativní plnění. Zároveň soutěžící není povinný výhru přijmout. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru jinou vhodnou výhrou a změnit podmínky předání výhry. Pořadatel nezodpovídá za jakoukoliv škodu, která soutěžícímu vznikla v důsledku účasti na soutěži nebo nedostupnosti/nefunkčnosti technických zařízení a sítí potřebných pro průběh soutěže a účast v ní. Pravidla soutěže budou k dispozici na síti Facebook na stránce HeliumKing.cz.