OBJEDNÁVKY DO 12:00 DORUČUJEME DO 1 PRACOVNÍHO DNE. Info

O roli „starejšího“ na svatbě

Postava starejšího na svatbě a jeho úloha a funkce má původ v dávné historii. Původ postavy starejšího nacházíme v období Milánského ediktu. Právě v této době vznikla funkce hlavního organizátora významných akcí, obřadů a ceremoniálů.

Úlohou starejšího  je zejména dohlížet na bezchybný průběh celého svátečního obřadu, stejně jako svatební oslavy. Starejší se stará o dodržování klasických tradic, organizuje celou svatební noc a tímto způsobem odstraňuje nevěstu a ženicha od všech starostí. Spoznáte ho podle vyšívané krojové košile a ozembuchu v ruce.

 Jeho úloha může začít již při námluvách, respektive uznanou nevěsty, když sjednává za ženicha cenu za nevěstu. Starejší může převzít roli přednášejícího úvodního přípitku, pokud nejsou přítomni kmotři novomanželů, nebo pokud si to tak novomanželé přejí. Většina profesionálních starejších má již předem připravené přípitky, které jsou ozvláštněny speciálními přáními.

Jeho úkolem je také postarat se o pobavení hosty. Stařešinové organizují hry a soutěže pro svatební hosty, ale i pro nevěstu a ženicha. Kromě toho většina profesionálních starejších ví zajistit i začepčení a půjčení kroje pro nevěstu na čepčení. Pokud to nevěsta se ženichem požadují, umí se postarat i o Redovi tanec. Někteří z nich jsou dokonce současně i DJ-mi na svatbách nebo zpěváky.

Profesionálních starejších můžete nyní sehnat v každém městě. Cenová relace závisí i od města, ve kterém stařešinové působí. Většina z nich si za tento úkol řekne 4000-8000 Kč, cena závisí od toho, co všechno bude úkolem svatby během svatební oslavy.